„Tiny treasure” 2017

„Tiny treasure”

This is series I continue when feel deep need to paint something light, and quick, when I need to strech and relax. I spent on my big project paintings a really long time, usually about 2-4 months, and this is something different. Check out second painting from this series.

„Little Flower” oil on foam, 10/15cm 2017

 

 


„Malutkie Skarbki”

To jest seria obrazów, którą kontynuuję gdy mam potrzebę namalowania czegoś lekkiego i spontanicznego, kiedy chcę przeciągnąć moje malarskie kości i się zrelaksować. Zwykle maluję moje duże projekty bardzo długo, bo 2-4miesięcy, a to jest coś innego. Zobaczcie drugi obraz z tego cyklu.

„Kwiatuszek” olej na piance, 10/15cm 2017

 

 

 

 

 


 


„Tiny precious” oil on foam panel, 10/15cm 4x6in 2017

I spent on all my works a really long time, usually about 2-4 months. But sometimes I feel a deep need to do something different. To refresh and relax. Not a big project, but something light. I decided to develop it to a new series. This is the first form of „Tiny treasure”.