Recently I have fallen in love with tiny formats, pocket-sized ones that you can almost hide in your pocket taking home. Light forms about quick moments, light feelings, everyday matters, covered from a different side – fabulous, magical, bringing a bit of positivity and a smile into everyday life.

.
Ostatnio zakochałam się w malutkich formatach, kieszonkowych takich które niemalże można schować do kieszeni zabierając do domu. Lekkie formy o krótkich chwilach, lekkich uczuciach, codziennych sprawach ujętych trochę i innej strony – bajkowej, magicznej, wnosząc trochę pozytywności i uśmiechu w codzienność.
 


 

 

„Night” oil on panel 20/20cm 8×8 inch AnnaWypych 2019
That feeling when You find what You were looking for.

 

„Noc” olej na desce 20/20cm 8×8 inch AnnaWypych 2019
To uczucie kiedy znajdziesz to czego szukałaś/łeś.

 

 

 

  

 

„Warmth” oil on wooden board 10x12inch 25x30cm 2019 Anna Wypych

This moment when you feel the warmth deep inside, in your heart and soul.

 

„Ciepło” olej na desce 25x30cm 2019 Anna Wypych

Ten moment kiedy czujesz ciepło głęboko w środku, w sercu i duszy.

 

 

  

 

„Study of the sea 03” 11/20cm, 4,5x8in oil on panel 2019
„When the sand and sea spirits mix”

„Studium morza 03” 11/20cm olej na desce 2019
„Gdy mieszają się duch pisaku i morza”

 

 

 

 


„Campfire in the forest.” oil on wooden board 10x12inch 25x30cm 2019 Anna Wypych
That feeling when you rest during your travel.

„Ognisko w lesie.” olej na desce 25x30cm 2019 Anna Wypych
To uczucie, gdy odpoczywasz w drodze.

 

 

 

 

 


„Blue eye” 2 oil on panel 7/10cm 3×4in 2019 Anna Wypych

„Niebieskie oko” 2 olej na desce 7/10cm 2019 Anna Wypych

 

 

 

 

 

 


 

 

„Study of the sea 02” 10/15cm, 4x6in oil on panel 2019

„Studium morza 02” 10/15cm olej na desce 2019

 

 

 

 

 „Study of the fire 03 – fireplace” 8,5/8,6cm, 3,5×3,5in oil on panel 2019

„Studium ognia 03 – kominek” 8,5/8,5cm olej na desce 2019

 

 

 

 

 

 


„The Pirates” 8,5/16cm, 3,5×6,5in oil on panel 2019


„Piraci” 8,5/16cm olej na desce 2019 

 

 

 

 

 

 

 


„Study of fire 02” 12,5/18cm, 5x7in oil on panel 2019

„Studium ognia 02” 12,5/18cm olej na desce 2019

 

 

 

 

 

 


„Study of fire 01” 7/10cm, 3x4in oil on panel 2019 

„Studium ognia 01” 7/10cm olej na desce 2019 

 

 

 

 

 

 
 

„Sea” oil on board 4,5x8inch 11x20cm 2019 Anna Wypych

Anyone who knows me, know how much I love the place where I live and the Baltic Sea.

„Morze” olej na desce 11x20cm 2019 Anna Wypych

Każdy kto mnie zna wie jak bardzo kocham miejsce gdzie żyję i morze Bałtyckie.

 


 

 

„Homemade dragon” oil on wooden board 10x12inch 25x30cm 2019 Anna Wypych

It’s a feeling when you cuddle your own predator.

 

„Domowy smok” olej na desce 25x30cm 2019 Anna Wypych

To uczucie kiedy tulisz swojego własnego drapieżnika.

 

 

 
 

„Red eye” oil on panel 8,5/11cm 3,5×4,5in 2019 Anna Wypych

„Czerwone oko” olej na desce 8,5/11cm 2019 Anna Wypych

 

 

 

 

 

 


Cats Triptych

Night things, warm thoughts and slowly resting in light of the fire. All Cats like to walk their paths and warm themselves by the fire.

Nocne sprawy, ciepłe myśli i powolne odpoczywanie w świetle ognia. Wszystkie Koty lubią chodzić swoimi ścieżkami i grzać się przy ogniu.

 


 

 

„Best friend” oil on canvas 20/20cm 8×8 inch Anna Wypych 2019

That feeling when you know you have the best team ever.

 

„Najlepszy przyjaciel” olej na płótnie 20/20cm 8×8 inch Anna Wypych 2019

To uczucie kiedy wiesz, że masz najlepszą drużynę.

 

 

 

 

„There You are!” oil on canvas 20/20cm 8×8 inch AnnaWypych 2019

That feeling when you greet someone you love.

 

„Tutaj jesteś!” olej na płótnie 20/20cm 8×8 inch AnnaWypych 2019

To uczucie kiedy witasz kogoś kogo kochasz.

 

 

 

 

„Sleeping cat” oil on canvas 20/20cm 8×8 inch AnnaWypych 2019
That feeling when You did realize that have a companion.

„Spiący kot” olej na płótnie 20/20cm 8×8 inch AnnaWypych 2019
To uczucie kiedy zdajesz sobie sprawę że masz towarzysza.

 

 

 

 

 

 

 


„Deep in thoughts” oil on panel 20/20cm 8×8 inch 2018 Anna Wypych

That pleasant feeling when you think about …

„Zamyślona” olej na płótnie 20/20cm 2018

To przyjemne uczucie gdy myślisz o….

 

 

 

 

 


„Only with you” oil on panel 20/20cm 8x8in 2018 Anna Wypych
That feeling when you know that you are not alone. That person with whom everything is better.

„Tylko z tobą” olej na desce 20/20cm 2018 Anna Wypych
To uczucie kiedy wiesz że nie jesteś sama/sam. Ta osoba z którą wszystko wydaje się lepsze.

 

 

 

 

 

 


 

„Fire in the dark” oil on panel 20/20cm 8×8 inch 2018 Anna Wypych

That feeling when you are playing with a little too hot wax…

„Ogień w ciemności” olej na desce 20/20cm 2018 Anna Wypych

To uczucie kiedy bawimy się ciut zbyt gorącym woskiem…

 

 

 

 


„I’ve got you” oil on panel 11/15cm 4x6in 2018

„Mam cię” olej na drewnie11/15cm 2018 

 

 

 

 

 

 


„Can’t wait” oil on panel 19/25cm 7x9in 2018

„Nie może się doczekać” olej na drewnie 19/25cm 7x9in 2018

 

 

 

 

 

 

 


„Little Flower” oil on foam, 10/15cm 2017

„Kwiatek” olej na piance, 10/15cm 2017

 

 

 

 

 


„Tiny precious” oil on foam panel, 10/15cm 4x6in 2017

„Mały skarb” olej na piance, 10/51cm 4x6in 2017