Mini paintings

Recently I have fallen in love with tiny formats, pocket-sized ones that you can almost hide in your pocket taking home. Light forms about quick moments, light feelings, everyday matters, covered from a different side – fabulous, magical, bringing a bit of positivity and a smile into everyday life.

Ostatnio zakochałam się w malutkich formatach, kieszonkowych takich które niemalże można schować do kieszeni zabierając do domu. Lekkie formy o krótkich chwilach, lekkich uczuciach, codziennych sprawach ujętych trochę i innej strony – bajkowej, magicznej, wnosząc trochę pozytywności i uśmiechu w codzienność.

 

 

 


„Deep in thoughts” oil on panel 20/20cm 8×8 inch 2018 Anna Wypych

That pleasant feeling when you think about …

„Zamyślona” olej na płótnie 20/20cm 2018

To przyjemne uczucie gdy myślisz o….

 

 

 

 

 

 


„Only with you” oil on panel 20/20cm 8x8in 2018 Anna Wypych
That feeling when you know that you are not alone. That person with whom everything is better.

„Tylko z tobą” olej na desce 20/20cm 2018 Anna Wypych
To uczucie kiedy wiesz że nie jesteś sama/sam. Ta osoba z którą wszystko wydaje się lepsze.

 

 

 

 

 

 


 

„Fire in the dark” oil on panel 20/20cm 8×8 inch 2018 Anna Wypych

That feeling when you are playing with a little too hot wax…

„Ogień w ciemności” olej na desce 20/20cm 2018 Anna Wypych

To uczucie kiedy bawimy się ciut zbyt gorącym woskiem…

 

 

 

 


„I’ve got you” oil on panel 11/15cm 4x6in 2018

„Mam cię” olej na drewnie11/15cm 2018 

 

 

 

 

 

 


„Can’t wait” oil on panel 19/25cm 7x9in 2018

„Nie może się doczekać” olej na drewnie 19/25cm 7x9in 2018

 

 

 

 

 

 

 


„Little Flower” oil on foam, 10/15cm 2017

„Kwiatek” olej na piance, 10/15cm 2017

 

 

 

 

 


„Tiny precious” oil on foam panel, 10/15cm 4x6in 2017

„Mały skarb” olej na piance, 10/51cm 4x6in 2017